Důležité upozornění pro uchazeče o studium na hudebně dramatickém oddělení.

V letošním školním roce bude vypsáno 2. kolo přijímacího řízení pro obor Hudebně dramatické umění.

Prosím uchazeče, aby sledovali naše školní webové stránky, kde bude vyhlášení tohoto řízení s konkrétními daty a časy.

16. 3. 2021

MgA. Hana Kobzová
statutární zástupce ředitelePoslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 16. 3. 2021 11:41.

Přesunout se na začátek