Informace pro rodiče budoucích 1. ročníků

Vážení rodiče žáků budoucích 1. ročníků,
zveme Vás na informativní schůzku s vedením školy, kde se dozvíte základní informace o studiu na naší škole (školní řád, provoz školy, atd.)

Schůzka se bude konat dne 20. června 2022 v 17.00 hodin v koncertním sále Leoše Janáčka.

MgA. Hana Kobzová
statutární zástupce ředitele

Přesunout se na začátek