Přijetí do vyššího ročníku nebo přestup

Zájemci o přijetí do vyššího ročníku nebo přestup na naši školu,
obraťte se neprodleně na naši studijní referentku paní Linnerovou, mail: studium@konzervator.eu

Bude vás informovat, jak postupovat při podání žádosti.

7. 5. 2020                                                                  

MgA. Hana Kobzová
statutární zástupce ředitele

Přesunout se na začátek