VYHLÁŠKA – ON-LINE VÝUKA – PEDAGOGOVÉ

Vážení pedagogové,

věnujte prosím pozornost nouzovým organizačním pokynům.

Vyučující skupinové a hromadné výuky využijí pro komunikaci se studenty systém Komens, který je součástí webové aplikace Bakaláři. Systém umožňuje posílat zprávy včetně příloh konkrétní skupině studentů podle úvazků nebo libovolně vybrané skupině či jednotlivci. Studenti mohou na zprávy odpovídat. Někteří vaši kolegové již tento systém začali využívat. Nepoužívejte pro skupinové maily školní mail (Outlook, resp. Office365) – skupiny studentů tam mají 3 roky zastaralé označení a nejsou aktuální!

Vyučující hromadné a skupinové výuky, kteří nemají přístup do systému Bakaláři (tzn. zatím nezapisovali průběžnou klasifikaci ani nejsou třídní), požádají o přístupové údaje mailem na adrese: pavel.bures@konzervator.eu

Podrobný návod, jak poslat zprávu v Bakalářích stáhnete na úvodní straně webové aplikace v sekci Aktuality.

Vstup do webové aplikace zde.


Tipy na online hromadnou výuku


Pro vyučující individuální výuky jsou doporučeny video-hovory přes službu Skype nebo jiné.

Všichni pedagogové mají až do odvolání zákaz vstupu do školy!

Sledujte prosím všichni webové stránky školy ohledně dalšího vývoje.

Přeji všem hodně zdraví a energie pro překonání současné pandemie.

MgA. Pavel Maňásek
ředitel Konzervatoře Brno

Přesunout se na začátek