Úspěchy klavíristů a zpěváků na soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích

Gratulujeme studentům a jejich pedagogům k oceněním získaným na 42. soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií,
která se konala 23. 11. – 24. 11. 2019 v Pardubicích:

Kamila Ozerová 5. ročník – klavír
1. cena ve 3. kategorii
Pedagogické vedení:
MgA. Pavel Zemen

Aneta Horáková 4. ročník – klavír
čestné uznání I. stupně ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Matěj Šabík 2. ročník – klavír
čestné uznání I. stupně v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Veronika Angelovičová 3. ročník – klavír
čestné uznání I. stupně ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Eva Horáková

Marek Peňáz 2. ročník – klavír
čestné uznání II. stupně v 1. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Inna Aslamas

Helena Škárová 3. ročník – zpěv
čestné uznání II. stupně ve 2. kategorii
Pedagogické vedení:
Mgr. Irena Sobolová-Hýlová

Přesunout se na začátek