Pohovorové schůzky s pedagogy konzervatoře

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na pohovorové schůzky s pedagogy konzervatoře, které se konají dne 19. listopadu 2019 od 15.00 hod. do 16.00 hod. v budově školy. V této době budete moci vyhledat příslušné vyučující a informovat se o prospěchu a chování svých dětí.

24. října 2019

MgA. Pavel Maňásek
ředitel školy

Přesunout se na začátek