Kalendář akcí ve školním roce 2016/2017
091011120102030405060708

Maturita - informace

Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/17

Zdroje

Vyhláška MŠMT o podmínkách maturitní zkoušky (pdf 1,08 Mb)

Maturitní zpravodaj 39/2016 - základní informace k maturitní zkoušce

Oficiální stránky státních maturit - www.novamaturita.cz

Maturitní kalendář - jaro 2017

 

 


Rozpisy zkoušek

 

a další informace o maturitách najdete na webové nástěnce.

 


Maturitní předměty pro maturitu 2017

 

Na základě ustanovení §78 a §79 Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění následujících předpisů stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2017 tato  pravidla:

 

 

I. Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku (pouze jedna úroveň)

1. z českého jazyka a literatury

2. z cizího jazyka (anglický jazyk nebo německý jazyk)

 

II. Profilová část maturitní zkoušky

Obory Hudba a Zpěv

1. povinná profilová zkouška - Hlavní obor
forma: praktická zkouška před zkušební komisí

2. povinná profilová zkouška - Dějiny hudby
forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 30 témat

3. povinná profilová zkouška - Hudební teorie
forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 30 témat

nepovinná profilová zkouška - Další cizí jazyk
forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 20 témat

nepovinná profilová zkouška - Kulturní dějiny
forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 20 témat

Obor Hudebně dramatické umění

1. povinná profilová zkouška - Hlavní obor
forma: praktická zkouška před zkušební komisí

2. povinná profilová zkouška - Dějiny divadla
forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 25 témat

3. povinná profilová zkouška - Rozbor dramatu
forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 25 témat

nepovinná profilová zkouška - Další cizí jazyk
forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 20 témat

nepovinná profilová zkouška - Kulturní dějiny
forma: ústní zkouška před zkušební komisí - 20 témat

 

 

V Brně dne 15. 6. 2016                                                          

MgA. Pavel Maňásek

                                                                                                ředitel Konzervatoře Brno