Kalendář akcí ve školním roce 2016/2017
091011120102030405060708

Přijímací řízení

 

Ředitel školy vyhlašuje

přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2017/18

v oborech vzdělání

v denní formě vzdělávání.

 

Rozhodnutí ředitele školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

V denní formě vzdělávání bude ve školním roce 2017/2018 přijato do 1. ročníku oboru vzdělání
 

 

V kombinované formě vzdělávání se přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 nevyhlašuje.
 

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

  1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce,
  2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2017 ke stažení (pdf): 
HudbaZpěvHudebně dramatické umění

 

Důležité informace k přijímacímu řízení - ČTĚTE PROSÍM:

 

 

V Brně, dne 3.10.2016

MgA. Pavel Maňásek, ředitel