Plán školního roku

 

Září 2016

1. Zahájení školního roku v 9:00 hod. na příslušných učebnách školy

5. Dodatečné a opravné MZ z hlavních oborů

7. Dodatečná a opravná absolutoria

13. Dodatečné a opravné ústní MZ

19. Pedagogická rada v 11:00 hod.

29. a 30. Ředitelské volno

 

Říjen 2016

19. Abonentní koncert v sále školy v 19.00 hod.

24. a 25. Ředitelské volno

26. a 27. Podzimní prázdniny

 

Listopad 2016

Slavnostní operní představení Operního studia konzervatoře.

14. Abonentní koncert v sále školy v 19.00 hod.

15. Pedagogická rada v 11:00 hod. a schůzky s rodiči v 14:00 až 16:00 hod.

18. Ředitelské volno

28. Abonentní koncert v sále školy v 19.00 hod.

 

Prosinec 2016

5. Soutěž o orchestrální doprovod absolventského výkonu v 9:00 hod. 

14. Abonentní koncert v sále školy v 19.00 hod.

23. 12. až 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny

 

Leden 2017

16. až 19. Talentové přijímací zkoušky

25. Pedagogická rada v 11:00 hod.

31. Předávání pololetního vysvědčení

 

Únor 2017

1. 2. Maturitní ples v kulturním centru Babylon, Kounicova ulice v Brně v 19:00 hod.

3. Pololetní prázdniny 

15. Absolventský orchestrální koncert v Besedním domě v 19:00 hod.

26. 2. až 4. 3. Lyžařský výcvikový kurz

 

Březen 2017

5. a 6. Soutěž Klasicismus a smyčcové nástroje

6. Slavnostní koncert Brněnské klavírní mládí 2017 v Besedním domě v 19:00 hod. 

13. až 17. Jarní prázdniny

 

Duben 2017

6. Absolventský orchestrální koncert v Besedním domě v 19:00 hod.

10. Pedagogická rada v 11:00 hod. a schůzky s rodiči v 14:00 až 16:00 hod.

13. až 17. Velikonoční prázdniny

25. Pedagogická rada 4. ročníku v 11:00 hod.

27. Předávání vysvědčení 4. ročníků v 12:45 hod.

 

Květen 2017

2. až 5. Písemná maturitní práce - společná část MZ

15. až 19. Maturitní zkoušky z hlavního oboru 

24. Pedagogická rada 6. ročníku 

22. až 26. Studijní volno 4. ročníku (svatý týden)

29. 5.  až 2. 6. Ústní maturitní zkoušky

 

Červen 2017

5. až 9. Absolutoria

16. Veřejné předávání absolventských vysvědčení a diplomů v 11:00 hod.

19. Schůzky s rodiči nově přijatých žáků v 17:00 v koncertním sále školy

22. Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku

26. Pedagogická rada v 11:00 hod.

30. Předávání závěrečného vysvědčení v 9:00 hod.