Kalendář akcí ve školním roce 2016/2017
091011120102030405060708

Dechové soboty

Dechové soboty 2016/2017

vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod č.j. 25366/2016-1-699 

(akreditace zde)

“Metodika hry na dřevěné dechové 
nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ 2017“.

 

Akreditovaná vzdělávací instituce Konzervatoř Brno nabízí učitelům dechových nástrojů další pokračování úspěšných  „Dechových sobot“, které  přináší nové metodické přednášky na vybraná témata a konzultační hodiny pro Vás a Vaše žáky. Rozšiřte si obzory v metodické oblasti Vašeho nástroje i ostatních dřevěných dechových nástrojů! 

Přijďte se i s Vašimi žáky poradit s pedagogy brněnské konzervatoře! 
 
Individuální konzultace probíhají podle potřeby  v době od 8:00 do 16:00. Konzultace jsou veřejné. 

 

Zde si stáhněte leták s přihláškou (pdf, nové okno/záložka).

 

Přihlášky zašlete nejlépe do 6. září 2016 e-mailem na adresu:
soboty.dechy@konzervator.eu 
anebo poštou na adresu:  
Konzervatoř Brno 
Pavel Zatloukal 
tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno
 
 
Na základě této závazné přihlášky bude vystavena 
faktura a zaslána plátci k proplacení. 
 
Cena ročního cyklu Dechových sobot je 3500 Kč.                           
Cena jednotlivé Dechové soboty je 950 Kč. 
 
 


 

Program dechových sobot

(změny vyhrazeny)

Přednáška p. Zlesáka Jak se starat o nástroj je přesunuta ze 14. 1. na 18. 2.

15. října 2016

 

9:30 -11:30 zob. flétna
Ing. Jitka Konečná, Ph.D. - Moderní metody výuky flétnového souboru, výběr vhodné literatury pro žáky ZUŠ. 
11:45 -13:45 příč. flétna
Irena Ošťádalová - Příčná flétna v českých zemích v 18. století 
Mgr. Petra Řiháková – Praktická ukázka vyučovací hodiny, práce s žáky
11:45-13:45 klarinet
MgA. Zbigniew Kaleta, Ph.D. - Metodika improvizace na saxofon pro ZUŠ 
14:00-16:00 fagot
Doc. MgA. Roman Novozámský - Fagotová dílna 


12. listopadu 2016

 

9:30-11:30 zob. flétna
M.A. et B.Mus Anna Mikolajková: Soudobá tvorba pro zobcovou fl étnu. 
11:45-13:45 příč. flétna
MgA. Anna Stavělová - Porovnání hudebního školství a jeho významu u nás a ve Francii 
11:45-13:45 klarinet
doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D. - Začátky hry na klarinet 
14:00-16:00 hoboj
Jiří Žídek - Hobojová dílna: zaměření na specifi ka hry na hoboj na ZUŠ. Výroba a úprava hobojových strojků. 


10. prosince 2016

9:30-11:30 zob. flétna
RNDr. Renata Šňupíková: Zobcová fl étna a hudba Britských ostrovů. 
11:45-13:45 příč. flétna, klarinet
Mgr. et Bc. Eva Valerie Maxová - Práce s trémou a rozvoj vnitřní moti vace u žáků ZUŠ  
14:00-16:00 fagot
Mgr. Michael Verner: Komorní hudba a její interpretace na fagot v jednotlivých obdobích


14. ledna 2017

9:30-11:30 zob. flétna
Michaela Ambrosi, MMus: Výběr z nejzajímavějších článků, které nabízí časopis
„The Recorder Magazine“.  
11:45-13:45 příč. flétna
MgA. Karolína Smutná - Práce s žáky ZUŠ a studenty konzervatoře 
11:45-13:45 klarinet
MgA. Zdenek Zavičák - Dechem hrajeme jako zpíváme 
14:00-16:00 hoboj, fagot
Roman Zlesák - Jak se starat o nástroj  
Přednáška přesunuta na 18. 2. 2017.


18. února 2017

9:30-11:30 zob. flétna
Michaela Ambrosi, MMus: Výuka zobcové flétny v  několika vybraných státech světa (Anglie, Brazílie, Holandsko, Irsko, Itálie, Japonsko aj.) a Suzukiho metoda. 
11:45-13:45 příč. flétna, klarinet
Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. - Výuka hry na dechové nástroje na pražské konzervatoři v letech 1811-1938 
14:00-16:00 hoboj, fagot
Roman Zlesák - Jak se starat o nástroj


1. dubna 2017


9:30-11:30 zob. flétna
RNDr. Renata Šňupíková: Metodické tipy pro výuku a zdokonalování dechové, prstové a arti kulační techniky.  
11:45-13:45 příč. flétna, klarinet, hoboj
Mag. art. Helena Neumannová - Inspirace a respirace, technika dýchání