Kurzy pro mladé talenty 2017/18

Konzervatoř Brno

nabízí ve školním roce 2017/18 další ročník oblíbeného programu

„Kurzy pro mladé talenty“

ve věku 12 - 20 roků.

 

Informace o kurzech:

Lektoři: Renomovaní pedagogové a výkonní umělci.

Cíl: rozšíření nástrojových i hudebně teoretických dovedností a znalostí, příprava na další studium v oboru.

Obory: z nabídky oborů, vyučovaných v Konzervatoři Brno, jsou Kurzy pro mladé talenty organizovány pro:

Klavír*, varhany*, skladba*, dirigování*, housle*, viola**, violoncello**, kontrabas**, harfa**, flétna*, zobcová flétna*, klarinet**, hoboj**, fagot**, lesní roh**, trubka*, trombon**, tuba**, bicí nástroje*, kytara*, akordeon*, cimbál*, zpěv*.

 

Podmínka přijetí:

Pro omezený počet míst musí každý uchazeč projít výběrovou přehrávkou / předzpíváním, která se bude konat v polovině června 2017 na Konzervatoři Brno.
Všichni přihlášení budou o termínu jejich předehrávky / předzpívání informováni mailem na adresu zadanou v přihlášce (termín bude případně možné dohodnout individuálně v rámci příslušného oddělení.) K předzpívání si zájemci o zpěv připraví jednu umělou a jednu lidovou píseň.

 

Varianty účasti a ceny:

 

Délka vyučovací hodiny je 60 minut. Výuka hlavního oboru bude probíhat od září 2017 individuálně dle domluvy s vyučujícím, termíny výuky teorie budou k dispozici do konce září 2017.

Uzávěrka přihlášek 4. června 2017

on-line přihláška zde

 


Informace pro letošní (2016/17) účastníky

Termíny výuky teorie ve druhém pololetí:

17. 2. 2017

3. 3. 2017

7. 4. 2017

12. 5. 2017

Začátky výuky vždy v 15:00 (skupiny 1 a 2) a v 16:00 (skupiny 3 a 4).
Sk. 1 a 3 na č. 58 - výtahem do 3. patra, doprava, na konci budovy po schodech 1 patro dolů 
Sk. 2 a 4 na č. 60 - výtahem do 3. patra, doprava, na konci budovy po schodech 1 patro dolů 

Rozdělení do skupin dostanou účastníci mailem.

 

Žádáme všechny účastníky i zájemce aby v žádném případě nepřeváděli jakékoli platby kurzovného bez předchozí faktury, kterou obdrží mailem na kontaktní adresu!!


 

Kontakty:

Veškeré Vaše dotazy zodpoví koordinátor KMT Pavel Bureš:

pavel.bures@konzervator.eu