Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2017

Ředitel školy vyhlašuje 

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2017/18

 v denní formě vzdělávání.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obor vzdělání Hudba (82-44-P/01), zaměření:

hra na klavír
hra na violoncello
hra na bicí nástroje
hra na fagot, hra na hoboj, hra na saxofon
hra na tubu, hra na lesní roh
dirigování, skladba

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů:
maximálně 6 žáků

 

Termín talentové zkoušky:  12. 6. 2017.


 

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

  1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce,
  2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Další informace o přijímacím řízení:

 

Formulář přihlášky získáte na základní škole, v prodejnách SEVT nebo jej naleznete zde. K vyplnění formuláře lze použít vzor zveřejněný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

 

       Součástí přihlášky musí být:

 

 

V Brně, dne 16. 5. 2016

MgA. Pavel Maňásek
ředitel