Výsledky přijímacích zkoušek do 1. ročníku šk. roku 2017/18

Výsledkové listiny jsou ve formátu pdf a uchazeči jsou uvedeni pouze pod přiděleným registračním číslem.


 

1. kolo přijímacího řízení

5. února 2017
Hudba

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek

Zpěv

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek

Hudebně dramatické umění

Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek